ΑΝΥΕΘΑ 2 Apr 2019

Ανακαίνιση του Ειδικού Σχολείου Ιλίου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 
 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δια μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανταποκρινόμενο άμεσα στο σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης του σχολείου, συνδράμει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των κτιριακών υποδομών του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου στο Ίλιον.

 Η 1η φάση των εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί και πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθούν η 2η και η 3η φάση.