ΑΝΥΕΘΑ 13 Mar 2019

Δικαίωμα να ψωνίζουν από τα στρατιωτικά πρατήρια και οι εκπαιδευτικοί

Μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθν. Άμυνας στις αρχές του Μαρτίου του 2019 και την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών, θα επιτρέπεται από εδώ και στο εξής η είσοδος των εκπαιδευτικών -μόνιμων και αναπληρωτών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται σχετικό αίτημα που είχαν καταθέσει πριν από λίγο καιρό τα προεδρεία της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, σε συναντήσεις που είχαν με τον αναπληρωτή Υπουργό.